@Trackinsun

@Trackinsun

Friday, December 23, 2011

Moskva (Russia), 23-24.12.2011 (Indoor)

Moskva (Russia), 23-24.12.2011
-Student Competitions-
Men
60m Aleksandr Brednev 6.81; Konstantin Shabanov 6.84 (6.81 1s1); Yevgeniy Ustavshchikov 6.87 (6.75 1s2); 300m (24) race 12 Artem Vazhov (91) 34.35; 600m race 8 Artem Vazhov 1.20.49; race 9 Yuriy Pidyurchin 1.20.39; race 12 Aleksey Golikov 1.20.42; race 13 Aleksandr Skotnikov 1.20.28; 1.000m (24) race 7 Aleksey Popov 2.27.56; HJ (24) Andrey Patrakov 2.25; TJ (24) Aleksey Fyodorov 16.25; SP Maksim Sidorov 20.32; Aleksandr Lobynya 19.38; 5 Kms Walk (24) Pavel Samoylenko 20.12.8; Kiril Frolov 20.23.6
Women
60m Natalya Murinovich 7.45; Krisztina Khorosheva (93) 7.53; 300m (24) race 8 Krisztina Khorosheva (93) 40.08; race 9 Yekaterina Vukolova 39.68; race 11 Natalya Murinovich 40.18; 600m race 6 Natalya Nazarova 1.30.12; 1.000m (24) Aleksandra Pavlyutenkova 2.48.57; Alexandra Gulyaeva (94) 2.52.05; 60mh Nina Argunova 8.50; Alina Antipova 8.51; SP Irina Tarasova 18.00; 5 Kms Walk (24) Iryna Sushina 22.32.2

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun