@Trackinsun

@Trackinsun

Saturday, May 26, 2012

Adler (Russia), 26.5.2012 –Russian Team Championships Throwing Events-

Adler (Russia), 26.5.2012 –Russian Team Championships Throwing Events-
Men
DT 1. Bogdan Pishchalnikov 65.96; 2. Gleb Sidorchenko 61.68; 3. Mikhail Dvornikov 60.65; HT 1. Kirill Ikonnikov 78.12; 2. Anatoliy Pozdnyakov 75.47; 3. Igor Vinichenko 74.31
Women
DT 1. Darya Pishchalnikova 67.00; 2. Yekaterina Strokova 63.52; 3. Svetlana Saykina 63.25; HT 1. Anna Bulgakova 73.01; 2. Gulfiya Khanafeyeva 72.85; 3. Mariya Bespalova 69.42

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun