@Trackinsun

@Trackinsun

Monday, January 28, 2013

Chelyabinsk (Russia), 27.1.2013 –Zhdanov Memorial- (Indoor)

Chelyabinsk (Russia), 27.1.2013 –Zhdanov Memorial- (Indoor)
Men
1.000m 1 Andrey Loginov 2:21.50; 2 Pawel Tebenkov 2:21.60; 3 Sergey Usoltsev 2:22.28; 4 Danyil Strelnikov 2:25.06; 5 Anton Usoltsev 2:26.04; 3.000m 1 Andrey Rukavtsov 8:05.16; 2 Oleg Grigoryev 8:05.35; 3 Aleksandr Safonov 8:08.13
Women
1.000m 1 Yekaterina Bukina 2:47.90; 2 Oksana Sunstsova 2:48.18; 3 Alena Shukhtuyeva 2:48.53; 4 Agness Jesan (ken) 2:49.51; 5 Anna Shirokova 2:50.83

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun