@Trackinsun

@Trackinsun

Tuesday, November 19, 2013

Yokohama (Japan), 16-17.11.2013

Yokohama (Japan), 16-17.11.2013
Men
5.000m heat 31 1 Jonathan Ndiku (ken) 13:14.97; 2 Bidam Karoki (ken) 13:15.75; 3 Leonard Barsoton (ken) 13:19.04; 4 William Malel (ken) 13:19.83; 5 Suguru Osako 13:20:80; 6 Paul Kuira (ken) 13:27.38; 7 Ronald Kemwoi (ken) 13:41.99; 8 Charles Ndingu (ken) 13:44.53; 9 Leul Gebreselassie (eth) 13:46.17; 10 Joseph Onsagiro 13.51.94; 11 Hiroshi Murayama 13:58.60; 12 Ryo Takeuchi 13:58.88; 13 Kento Hanazawa 13:59.09
10.000m heat 4 1 Mekashaw Kassa (eth) 28.30.73; 2 Keji Akutsu 28.31.72; 3 Atsushi Yamazaki 28:32.54; 4 Masaya Kakihara 28:33.50; 5 Chiharu Takada 28.34.29; 6 Kenshi Sawano 28:34.39; 7 Shohei Kurata 28:35.00; 8 Kazuya Namera 28:36.38; 9 Ataru Otani 28:38.84; 10 Kazuma Ganaha 28:46.08; 11 Hiroshi Yamaguchi 28:48.13
Women
3.000m heat 5 1 Miyuki Oka 9:18.36; 2 Naoko Koizumi 9:19.24; 3 Kaori Koriki 9:23.56; 4 Yumika Miura 9:24.73
5.000m heat 4 1 Miriam Waithera (ken) 15:33.47; 2 Kayo Asaba 15:37.63; 3 Yuko Mizuguchi 15:40.58; 4 Miki Sakakibara 15:41.82; 5 Aki Saito 15:42.16; 6 Kanako Shimada 15:42.82; 7 Ami Hirose 15:43.69; 8 Shiori Morita 15:44.10; 9 Mao Kiyota 15:44.10; 10 Mayumi Hatakeyama 15:44.79; 11 Asahi Takeuchi 15:45.00; 12 Yuka Takashima 15:45.99; 13 Haruka Wada 15:47.80; 14 Ayuko Suzuki 15:48.16; 15 Eri Tayama 15:51.51; 16  Megumi Aoba 15:53.34; 17 Mai Ishibashi 15:54.39

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun