@Trackinsun

@Trackinsun

Friday, January 30, 2015

Moskva (Russia), 29.1.2015 –High Jump Meet- (indoor)


Moskva (Russia), 29.1.2015 –High Jump Meet- (indoor)

Men

HJ 1 Aleksey Dmitrik 2.28; 2 Mikhail Veryovkin 2.24; 3 Yevgeniy Korshunov 2.24; 4 Aleksandr Shustov 2.24; 5 Dmitriy Semyonov 2.24, 6 Mikhail Akimenko and Daniyil Tsyplakov 2.20; 8 Lev Missirov 2.20; 9 Ivan Toporkov 2.15; 10 Semen Pozdnyakov 2.15

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun